Bijeenkomsten Koers VO schooljaar 2021-2022

donderdag 23 dec

Tijdens de bijeenkomsten dit schooljaar leggen we vooral nadruk op ‘oog voor de leerling, oog voor jou als professional en oog voor elkaar’. Hoe zorgen we voor een verschuiving van afwezigheid naar aanwezigheid van leerlingen? Hoe houden we onze ogen gericht op de leefwereld van jongeren en hun ouders? Maar ook: hoe houden we hierbij oog voor elkaar als professionals? Zie voor een overzicht van alle bijeenkomsten de Agenda op onze website.

Terugblik bijeenkomst ondersteuningscoördinatoren – 11 oktober 2021
Op 11 oktober waren 45 ondersteuningscoördinatoren aanwezig in het Isala Theater in Capelle aan den IJssel. Op het programma stond een interactieve kennisdeling. Zaakonderzoeker Mandy Goudriaan heeft de groep ondersteuningscoördinatoren meegenomen in de werkwijze van de Taskforce Thuiszitters Rotterdam. Zij heeft aan de hand van casuïstiek uitgelegd hoe de Taskforce hiermee aan de slag gaat. Bart van Kessel, Gedragswerk, was aanwezig om zijn reactie te geven op de casussen en hierbij te verwijzen naar aanbevelingen uit het rapport ‘De kracht om door te zetten’ van Gedragswerk. Het was een goede bijeenkomst waarbij het ook erg fijn was om elkaar weer eens fysiek te zien, uiteraard rekening houdend met de geldende maatregelen.

Terugblik bijeenkomst verzuimcoördinatoren – 1 november 2021
Op 1 november waren de verzuimcoördinatoren aanwezig bij een digitale bijeenkomst van Koers VO. Er was gelegenheid om met elkaar kennis te maken en met ons. Daarna is verkend wat de verschillende verzuimcoördinatoren zoal doen en wat de werkwijze van hun school is. Verschillende vragen zijn met elkaar besproken: Hoe zorgen we voor een verschuiving van afwezigheid naar aanwezigheid van leerlingen? Hoe houden we onze ogen gericht op de leefwereld van jongeren en hun ouders? En ook: hoe houden we hierbij oog voor elkaar als professionals? Hoe is jullie samenwerking op school met de ondersteuningscoördinator en mentor? En hoe verhoudt jullie rol als verzuimcoördinator of jullie taken inzake verzuim zich tot die van de leerplichtambtenaar?

Tot slot hebben we verteld hoe we ook met de ondersteuningscoördinatoren en begeleiders passend onderwijs deze thema’s hebben besproken. We nemen deze behoeftes die naar voren zijn gekomen tijdens deze bijeenkomst mee naar onze contactpersonen bij de vo- en vso-schoolbesturen die zich met scholing bezighouden. Later in het schooljaar komen we hierop terug. Voor vragen kunt u contact opnemen met Catharina Leeuwis, leeuwis@koersvo.nl of Peggy Olthof, olthof@koersvo.nl.

 Save the dates januari en februari 2022

 • 17 januari – Inspiratiesessie Anders verantwoorden – met Thom Verheggen
  Voor: locatiedirecteuren vo-scholen die willen aanhaken bij het traject Anders verantwoorden.
  Tijdstip: 14:30-17:00 uur
 • 31 januariExtra digitale bijeenkomst ondersteuningscoördinatoren
  Voor: ondersteuningscoördinatoren
  Tijdstip: 14.30 – 16.00 uur
 • 14 februari – Verdiepingssessie Anders Verantwoorden – met Thom Verheggen
  Voor: locatiedirecteuren vo-scholen die verder willen aan de hand van de sleutels van Anders Vasthouden.
  Tijdstip: 14:30-17:00 uur
 • 22 februariWebinar Samenwerken met ouders van jongeren – met Aletta Smits
  Voor: mentoren/ docenten/ leden ondersteuningsteams scholen Noord
  Tijdstip: 15:00-16:30 uur
 • 24 februariWebinar Samenwerken met ouders van jongeren – met Aletta Smits
  Voor: mentoren/ docenten/ leden ondersteuningsteams scholen Zuid
  Tijdstip: 15:00-16:30 uur

Bekijk alle bijeenkomsten van 2021-2022