Bijeenkomst Impuls inclusie

  • Posted on 21 april 2023

Op 12 april heeft Koers VO een inspiratiebijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Impuls inclusie’. Tijdens deze bijeenkomst waren ambassadeurs/contactpersonen van 12 schoolbesturen aanwezig.

De bijeenkomst begon met de vraag aan iedereen waar zij aan dachten bij inclusie en wat hun verwachtingen waren voor de werkgroep inclusie. Vervolgens werden de initiatieven binnen de schoolbesturen verzameld, wat tot inspirerende ideeën leidde. Ook werden behoeften en ideeën voor de toekomst geïnventariseerd.Contactpersoon schoolbestuur

In aanloop naar de bijeenkomst was aan alle schoolbesturen een brief gestuurd waarin gevraagd werd om een contactpersoon/ambassadeur te benoemen, die als eigen betrokken ambassadeur kan fungeren in de route naar inclusiever onderwijs en als actieve participant binnen een op te starten netwerk van ambassadeurs binnen Koers VO. Deze persoon is zowel binnen de organisatie zelf als binnen Koers VO de contactpersoon rond de inhoudelijke ontwikkelingen vanuit de Impulsregeling Inclusie binnen het schoolbestuur.


Samenwerking contactpersonen

Tijdens de inspiratiebijeenkomst hebben de contactpersonen onderling afspraken gemaakt om samen eventueel de ideeën waarbij ze raakvlakken hebben met elkaar te bespreken en/of uit te werken. Ook wilden zij graag over het initiatief waar het ene schoolbestuur al mee bezig was, met elkaar in gesprek gaan om te kijken of het ook voor hun schoolbestuur relevant kan zijn. Deze samenwerking tussen de contactpersonen is een belangrijk onderdeel van het netwerk van ambassadeurs binnen Koers VO en zal bijdragen aan verdere ontwikkeling van inclusiever onderwijs.Planning

De planning voor de komende tijd is als volgt: in juni zal er nog een bijeenkomst plaatsvinden via Teams. In september komen we fysiek bij elkaar en in december zullen de schoolbesturen hun plannen presenteren waarmee zij al aan de slag zijn gegaan of nog zullen gaan.


Wij zijn blij om te zien dat er al veel initiatieven worden genomen door de schoolbesturen om stappen te zetten richting inclusiever onderwijs en we kijken ernaar uit om dit samen verder uit te werken.


Vragen of ideeën?

Heb je nog vragen of wil je in gesprek gaan over nieuwe initiatieven, dan kun je contact opnemen met Sonay Mizrak, [email protected].