Bespreek met ouders wat hun kind nodig heeft

woensdag 14 feb

 

Ouders en school hebben hetzelfde belang voor ogen, namelijk een optimale ontwikkeling van het kind. Het is dan ook belangrijk om dit gezamenlijke doel ook samen te bespreken. Dus om als mentor al vanaf het eerste gesprek met ouders en leerling te bespreken wat de leerling nodig heeft om het schooljaar succesvol af te ronden. Zo wordt duidelijk welke verwachtingen er zijn en kan de school aangeven wat wel en niet mogelijk is. Waar heeft de leerling moeite mee, wat kan thuis gebeuren en wat kan de school doen om te helpen?

Als de leerling extra ondersteuning nodig heeft, stelt de ondersteuningscoördinator met de mentor en bpo-er een plan op: het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Ook hierin is de mening van ouders en leerling belangrijk. Laat hen bewust meedenken wat nodig is. Bovendien hebben ouders instemmingsrecht op het handelingsdeel van het OPP. Als school, ouders en leerling het met elkaar eens zijn over de aanpak op school, werken ze samen aan het schoolsucces van de leerling.

Voor meer informatie: Marijke Terwisscha van Scheltinga, terwisscha@koersvo.nl, 010-4842576. Of ga naar: www.koersvo.nl/opp