Anders verantwoorden: Week van de Reflectie

donderdag 14 apr

Van 11-14 april is het de Week van de Reflectie. Een onderdeel in het traject Anders verantwoorden om inspiratie op te doen voor de verantwoording van de ondersteuningsmiddelen voor dit schooljaar.

Tijdens de startmiddag in de Arminiuskerk gingen de deelnemers met elkaar in gesprek. Vanuit de invalshoeken data, ondersteuningsstructuur of juist een casus van een leerling werd gesproken over hoe je hiernaar kan kijken om ervan te leren. Juist door te reflecteren op deze onderdelen kan je namelijk komen tot ‘een volgende stap’ in de ontwikkeling op school. In de workshop vragenvuur oefenden mensen in het stellen van vragen. Thom Verheggen was aanwezig om het verhaal over Anders Vasthouden nog eens toe te lichten. Dinsdag en woensdag volgden twee groepen deelnemers online een sessie over ‘de zinvolle omweg’ en ‘ruimte geven zonder grip te verliezen’ om leren en reflecteren in een breder perspectief te zien. Donderdag sluiten we de week af met een reflectiewandeling in het Kralingse Bos.

De Week van de Reflectie was de laatste geplande activiteit in het traject ’Anders verantwoorden’ dit schooljaar. Het is nu aan elke schoollocatie om te reflecteren op de eigen ondersteuning en het resultaat daarvan weer als bijdrage vóór 1 juli 2022 aan te leveren bij Koers VO. Deze bijdragen worden dan via de website van het Verantwoordingsfestival zichtbaar voor alle collega-schooldirecteuren in de regio van Koers VO. In september gaan we vervolgens met elkaar in gesprek over ieders bijdrage.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Annemarie Rodenburg of Marijke Terwisscha van Scheltinga, verantwoording@koersvo.nl.