• Home
  • Nieuws
  • Anders verantwoorden: inspiratie over ‘hoe reflecteren’

Anders verantwoorden: inspiratie over ‘hoe reflecteren’

  • Posted on 21 april 2023

Alle vo-scholen binnen de regio van Koers VO bieden ondersteuning aan hun leerlingen. Zij krijgen hiervoor geld van het samenwerkingsverband. Omdat dit gemeenschapsgeld is vinden de scholen en het samenwerkingsverband het belangrijk hoe hier verantwoord mee wordt omgegaan. In het traject ‘anders verantwoorden’ ligt de nadruk op leren en reflecteren.  


Inspiratie over ‘hoe reflecteren’
Op 17 april kwamen bijna 50 ondersteuningscoördinatoren en directeuren bijeen in het Bibliotheektheater om samen stil te staan bij de keuzes die zij maken in de ondersteuning. ‘Hoe reflecteren’ was het thema van deze middag. Dit werd concreet in een workshopronde waarbij deelnemers in groepen met elkaar in gesprek gingen over hoe het reflectieproces eruit kan zien als je start met een leerlingcasus, het Schoolprofiel, de praktische handreiking of juist met data van je school. Dit bood ruim voldoende stof voor gesprek. De deelnemers waren dan ook blij dat er voldoende tijd was om verder bij te praten tijdens de pauze. Daarna vertelde Thom Verheggen over werken vanuit de bedoeling en hoe ‘De oplossingenmachine’ iedereen daarbij wel eens in de weg zit. Vanuit goede bedoelingen komen we bijvoorbeeld soms (snel) tot oplossingen voor een ander, maar daardoor worden we een ‘afpakker’. Dit kan als effect hebben dat de ander het gevoel krijgt iets te moeten en daarbij eigenlijk een beetje ‘in slaap valt’ omdat hij niet meer zelf eigenaar is van het probleem. In de praktijk raakt het werkelijke vraagstuk dan uit beeld en ontstaat regelmatig weerstand tegen de geboden oplossing. Een belangrijke les voor ieder van ons was om juist met elkaar de focus te houden op het vraagstuk. In ons traject Anders verantwoorden gaat het dan om de vraag: hoe zorgen we dat we intern blijven reflecteren en leren als het gaat om de geboden ondersteuning op onze school?


Hoe gaat het verder?
Elke vo-school zorgt ook dit jaar voor reflectie op de ondersteuning op de eigen locatie. De vorm en invalshoek kan elke school zelf bepalen met haar stakeholders zoals MR, docenten en/of ouders. Deze reflectie geeft elke schoollocatie vervolgens weer in een bijdrage die gedeeld wordt via het Verantwoordingsplatform. Deadline hiervoor is 23 juni. Op 22 mei is er tussen 11:00-13:00 uur mogelijkheid om online vragen te stellen over de reflectie op school, het proces of de verantwoordingsbijdrage. Net als vorig jaar sluiten we het proces van reflectie en verantwoording af met een verantwoordingslunch. Hiervoor worden alle locatiedirecteuren weer uitgenodigd om tijdens de lunch elkaar te bevragen en met elkaar uit te wisselen. Dat vindt plaats op 21 september a.s., dit keer in De Fruitvis.  


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met Annemarie Rodenburg of Marijke Terwisscha van Scheltinga, [email protected].