Accent Hoogvliet en Homerun delen hun ervaringen met jeugdhulp op school

donderdag 29 apr

Ans van Liempd, ondersteuningscoördinator Accent Hoogvliet en Patrick van der Meulen, trajectcoördinator Homerun Rotterdam, geven een levendig inkijkje in de praktijk van Accent Hoogvliet, een school voor praktijkonderwijs.

Tijdens een kennisdeling op 9 maart schetst Ans de uitdagingen waarmee de leerlingen van Accent Hoogvliet te maken hebben. Zij hebben niet alleen leerproblemen, maar vaak ook gedragsproblemen en ze hebben te maken met problemen in het gezin en in de buurt. De twee jeugdhulpverleners van Homerun op school zijn onmisbare partners om de leerlingen te leren hiermee om te gaan.

Behoefte aan vaste hulpverleners
Ans van Liempd vertelt dat leerlingen vaak na bijvoorbeeld twee gesprekken met een ambulant begeleider al afhaakten. Soms trokken ouders hun toestemming voor hulpverlening in, en docenten werden moe van de overleggen tussen verschillende partners. Ze zag dat de school behoefte heeft aan vaste jeugdhulpverleners die als onderdeel van het team het contact met de leerlingen en hun ouders kunnen onderhouden. Vaste gezichten die in de klas, in de gang, op het schoolplein, maar ook in de wijk, een echte vertrouwensband met de leerlingen op kunnen bouwen.

Meerwaarde van de samenwerking
Homerun heeft de expertise waar Accent Hoogvliet naar op zoek was: hulpverlening bij verstandelijke beperkingen, bij problemen met geestelijke gezondheid en bij (dreigende) criminaliteit. Daarnaast vinden de partijen elkaar in een gedeelde visie en kernwaarden. In dit filmpje geven Ans en twee leerlingen de meerwaarde van de samenwerking aan.

Samen met de gemeente Rotterdam en andere gemeenten zoekt Koers VO naar manieren om een dergelijke samenwerking tussen een school en een aanbieder van jeugdhulpverlening voor meer scholen mogelijk te maken. Een mooie stap vooruit is dat de komende maanden ook scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso) buiten Rotterdam het aanbod krijgen deel te nemen aan een pilot ‘grensverkeer’. De opgedane ervaringen worden meegenomen in een volgende ronde aanbesteding (inzet jeugdhulp op school). De betreffende scholen hebben hierover inmiddels vanuit de gemeente Rotterdam een brief ontvangen.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact opnemen met Bertil Boshuizen, boshuizen@koersvo.nl.