• Home
  • Nieuws
  • ABT OPDC: wijziging deadline voor indienen aanvraag

ABT OPDC: wijziging deadline voor indienen aanvraag

  • Posted on 12 oktober 2023

Als de ondersteuning die jouw school biedt niet (langer) toereikend is voor een leerling en hij/zij tijdelijk intensieve ondersteuning en jeugdhulp nodig heeft, dan kan deze leerling in aanmerking komen voor een tijdelijke plaatsing op het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum). Doel is dat de leerling na drie maanden terugkeert naar jouw school.


Het is belangrijk dat plaatsing op het OPDC tijdig wordt ingezet, om plaatsing op een vso-school of thuiszitten te voorkomen. Ga daarom bij twijfel over of en wanneer OPDC passend kan zijn, in gesprek met jouw Koersconsulent. Wanneer de Koersconsulent akkoord is met de aanvraag voor het OPDC kan deze gereed worden gemaakt en ingediend bij de adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid (ABT) van Koers VO. Het secretariaat ABT bekijkt zorgvuldig of alle benodigde dossierstukken aanwezig en ondertekend zijn. Voor leerlingen die niet in Rotterdam wonen, is vanuit de woongemeente ook een beschikking nodig voor het jeugdhulpdeel van het OPDC. Meer informatie hierover vind je op onze website. Als alle benodigde informatie compleet is wordt de aanvraag beoordeeld.


Nieuwe deadline voor indienen aanvraag: maandagmiddag 16.00 uur

De ABT OPDC bestaat uit coördinator Diana Geukes, en de gedragsdeskundigen van Koers VO die om beurten deelnemen. Vanuit MEE Rotterdam is een zorgonderwijsspecialist (ZOS’er) betrokken vanwege de benodigde jeugdhulpbeschikking voor Rotterdamse leerlingen. Ieder van hen verdiept zich vooraf in de aanvraag voor de betreffende leerling en tijdens de vergadering wordt besproken of plaatsing op het OPDC de best passende interventie is.


Als gevolg van organisatorische veranderingen vindt deze vergadering met ingang van oktober 2023 plaats op dinsdagmiddag. Om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen voldoende tijd hebben om de aanvragen goed door te nemen, wordt de deadline voor het indienen van een OPDC aanvraag via Onderwijs Transparant verplaatst naar maandagmiddag 16.00 uur. Complete dossiers worden de volgende dag al besproken.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met de coördinator van de ABT OPDC, Diana Geukes, [email protected].