Aanvragen lwoo en praktijkonderwijs

donderdag 14 apr

Nu de aanmeldperiode voor de schoolverlaters groep 8 is verlopen, worden er weer aanwijzingen lwoo en tlv’s pro aangevraagd bij de Adviescommissie beoordeling en Toelaatbaarheid van Koers VO (ABT). We verwachten dat er ook dit schooljaar weer kansrijk geadviseerd wordt, conform de oproep vanuit het ministerie van OCW en de VO-raad.

Bij zorgen over het niveau adviseren we onze lwoo- en pro-scholen om zo snel mogelijk met ouders en leerling in gesprek te gaan om na te gaan wat de leerling nodig heeft en om hier goede afspraken over te maken, bij voorkeur vastgelegd in een OPP. Het deskundigenadvies van de ABT kan hierbij helpend zijn. Dit deskundigenadvies is te vinden in de bijlagen van het arrangement in Onderwijs Transparant, ongeveer een week nadat het besluit is verstuurd. Om de leerling de benodigde ondersteuning te kunnen bieden kan er (ook) gebruik worden gemaakt van de NPO-middelen.
De procedure voor de aanvragen lwoo en pro is te vinden op onze website.

Meer informatie?
Voor vragen of als jullie willen sparren, dan kunnen jullie contact opnemen met de gedragsdeskundigen van de ABT, 010-4842576 of abtlwoopro@koersvo.nl.