Aanvragen herindicaties tlv vso met einddatum 31 juli 2021 worden met één jaar verlengd 

donderdag 29 apr

Het ministerie van OCW is met de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (GO), PO-Raad en met de koepels van de PO- en VO- samenwerkingsverbanden (Sectorraad swv vo en netwerk LPO) tot overeenstemming gekomen om dit schooljaar de procedures voor herindicaties van toelaatbaarheidsverklaringen (tlv’s) te vereenvoudigen ten behoeve van lastenverlichting in coronatijd: tlv’s die dit jaar herbeoordeeld moeten worden kunnen simpel verlengd worden tot 31 juli 2022. Voor meer informatie, zie mailbericht.

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u deze rechtstreeks aan ons stellen via abtvso@koersvo.nl.