Aanpassing in de aanmelding voor OPDC

dinsdag 25 jun

Scholen die een leerling aanmelden voor het OPDC hebben te maken met een aanpassing in de aanmeldprocedure. Nieuw is voor scholen dat ze aan ouders toestemming moeten vragen om met de gemeente contact op te nemen voor de inzet van jeugdhulpverlening van Enver op het OPDC. De gemeente waar de leerling ingeschreven staat, bekostigt namelijk de jeugdhulpverlening die de leerling krijgt op het OPDC. Elke gemeente heeft daar haar eigen procedure voor.

Afspraken met gemeenten
Koers VO en Enver hebben afspraken gemaakt met gemeenten waar scholen staan die onderdeel zijn van ons samenwerkingsverband, zie onze website.
Soms wordt een leerling die ingeschreven staat in een gemeente buiten de Koers VO-regio, aangemeld voor het OPDC. Deze gemeente zal dan contact op moeten nemen met Enver voor nadere afspraken.

Meer informatie?
Neem voor vragen rondom gemeentelijke afspraken over jeugdhulp contact op met Maaike Dries, dries@koersvo.nl, 010-4842576. Voor een aanvraag OPDC kan de school bij de eigen Koersconsulent terecht.