• Home
  • Nieuws
  • Aangepaste procedure aanvraag herbeoordelingen tlv

Aangepaste procedure aanvraag herbeoordelingen tlv

  • Posted on 22 februari 2023

Koers VO wil graag de benodigde administratie voor scholen beperken en procedures zo duidelijk, makkelijk en snel mogelijk maken binnen de ruimte en kaders die de wetgeving biedt. Dit is conform en mede naar aanleiding van maatregel 18 ‘minder administratie voor leraren en school’ uit de Kamerbrief Evaluatie en Verbeteraanpak Passend onderwijs d.d. 04-11-2020 van onze vorige minister Slob. Ook wij vinden het belangrijk om de relatie en samenwerking met onze scholen steeds te optimaliseren.


Daarom is de procedure herbeoordeling tlv-aanvraag aangepast. De gedragsdeskundigen van Koers VO gaan op bezoek bij alle vso-scholen van Koers VO om op school, samen met school, de tlv’s waarvoor een verlenging nodig is te bespreken. Er is ook een verkort aanvraagformulier herbeoordeling tlv ontwikkeld.
Voor meer informatie hierover en voor het aangepaste aanvraagformulier, zie onze website: procedure herbeoordeling tlv vso3 en vso4 en aanvraagformulier herbeoordeling tlv.


Inmiddels is deze aangepaste procedure gedeeld met onze vso-scholen; en zijn er gesprekken gevoerd hierover. Team Koersloket is blij met de positieve reacties vanuit de scholen.


Meer informatie?
Voor vragen kun je contact opnemen met de gedragsdeskundigen van team Koersloket via [email protected]