Aandacht voor begaafde leerlingen

vrijdag 14 dec

OCW Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo

OCW gaat de samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor een periode van 4 jaar stimuleren om een onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid op te zetten, uit te breiden dan wel te bestendigen. De regeling hiervoor is begin december bekend gemaakt. Samenwerkingsverbanden kunnen tot 31 maart 2019 plannen indienen.

Koers VO gaat hiermee aan de slag en vraagt een aantal scholen om als klankbord mee te denken over wat het meest nodig is voor de leerlingen in ons samenwerkingsverband. Hiervoor worden in eerste instantie de scholen benaderd die in hun schoolprofiel aangeven een plusaanbod voor (hoog)begaafden te hebben. Vanzelfsprekend kijken we breder dan deze zes scholen als het gaat om concrete activiteiten in de regio. In januari hoort u hier meer over.

Vragen en idee├źn?
U kunt hiervoor contact opnemen met Marijke Terwisscha van Scheltinga, terwisscha@koersvo.nl, 010-4842576.