Aanbod preventieve programma’s voor scholen in Rotterdam

donderdag 14 apr

Het is belangrijk dat jongeren kansrijk, veilig en gezond kunnen opgroeien.

Sociaal-emotionele vaardigheden spelen hierin een belangrijke rol. Deze vaardigheden zijn namelijk nodig voor: het begrijpen en reguleren van emoties, het stellen en bereiken van doelen, het voelen van empathie voor anderen, het aangaan en onderhouden van positieve relaties en het nemen van verantwoorde beslissingen.

Het ontwikkelen van sociaal-emotionele vaardigheden is een cruciale beschermende factor bij het kansrijk, veilig en gezond opgroeien. Kinderen en jongeren leren deze vaardigheden thuis, maar ook op school. Scholen kunnen een extra stimulans geven aan de sociaal-emotionele vaardigheden van de jeugd door de inzet van aanpakken en interventies op dit thema.

De gemeente Rotterdam ondersteunt het gebruik van goed onderbouwde en effectieve aanpakken en interventies die Rotterdamse kinderen en jongeren (van 4 tot 18 jaar) helpen bij het versterken van specifieke sociaal- emotionele vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen een buffer vormen bij negatieve ervaringen en vergroten de kansen van Rotterdamse kinderen en jongeren.

In deze folder vindt u een beschrijving van de aanpakken en interventies die door de aanbieders worden aangeboden met financiering van de gemeente Rotterdam.

Meer informatie?
Voor vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerende organisatie.