Samenwerking netwerkpartners

De scholen in de regio Rotterdam begeleiden leerlingen naar passend vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding. Maar niet alle leerlingen stromen zonder problemen door naar een passende plek.

Actueel nieuws

Aan de slag met jobcoaching

juni 2017

Jobcoaching is een veelvuldig ingezet en gewaardeerd instrument om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door UWV of gemeente, bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij hun werk.

Duizenden banen voor kwetsbare jongeren

februari 2017

Het kabinet, gemeenten en UWV willen in twee jaar tijd 28.500 jongeren die op eigen kracht niet aan de slag kunnen komen aan een baan helpen. Dat zijn er bijna een kwart (5500) meer dan eerder gedacht. Het eerste jaar is net achter de rug en is zeer succesvol verlopen. Daardoor zijn de ambities naar boven bijgesteld. Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag gezegd in Utrecht tijdens de opening van de WerkWeek Matchen op werk voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Lees meer

Aanpak VSV en kwetsbare jongeren

Tekst

Er zijn leerlingen die de middelbare school verlaten zonder dat ze een zogenaamde startkwalificatie behalen of een duurzame plek op de arbeidsmarkt vinden. Het ministerie heeft hiervoor de aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) ingesteld.

Er is extra aandacht voor leerlingen die een verhoogd risico lopen: jongeren in een kwetsbare positie door een bijzondere thuissituatie, gedragsmoeilijkheden of specifieke leerbehoeften. Zij bevinden zich op het snijvlak van onderwijs, arbeidsmarkt en (jeugd)hulp en hebben extra aandacht nodig om goed te worden voorbereid op de eisen die de samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt aan hen stellen. De jongeren die tot de doelgroep behoren zijn grofweg te vinden in de volgende onderwijssettingen:

  1. scholen voor praktijkonderwijs;
  2. scholen voor voortgezet speciaal onderwijs;
  3. scholen voor vmbo: basisberoepsgerichte leerweg en leerwerktraject;
  4. entreeopleidingen in het mbo (voormalig mbo 1) en in mbo 2.

Aanpak VSV regio Rijnmond

Samenwerking onderwijs, gemeenten, jeugdhulp en werkgevers

Tekst

De huidige ontwikkelingen binnen gemeenten, zorg en onderwijs hebben direct invloed op deze groep kwetsbare jongeren. Zij hebben te maken met de gevolgen van de drie decentralisaties (Jeugdwet, Participatiewet en AWBZ) en passend onderwijs.

Betere doorstroom naar mbo

Koers VO en de gemeenten voeren samen op overeenstemmingsgericht overleg (oogo) over passend onderwijs en de jeugdwet. Mbo-instellingen sluiten zich hierbij aan om ook de doorstroom naar vervolgonderwijs te verbeteren voor (kwetsbare) jongeren. Zo is bijvoorbeeld afgesproken om de overstap naar mbo te monitoren in Intergrip en praktische begeleiding te bieden door schoolloopbaancoaches.

Vinden van werk

Er is een integrale regionale aanpak nodig om ervoor te zorgen dat deze jongeren een duurzame plek op de arbeidsmarkt vinden. Gemeenten, onderwijsinstellingen, jeugdhulp en werkgevers werken samen. Er worden gezamenlijke afspraken gemaakt en stage- en werkplekken gecreëerd, zoals bijvoorbeeld de Jongerenakkoorden.