Naar mbo

Vo en mbo werken samen zodat jongeren de overstap kunnen maken naar het mbo.

Van vmbo naar mbo

Hoe meld je je aan voor het mbo?

Digitale doorstroom naar mbo

Overstapkalender vo-mbo 2017-2018

Subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma's vmbo-mbo en vmbo-havo

juni 2017

Besturen van vmbo-scholen kunnen in samenwerking met het vervolgonderwijs, voor één of meerdere van hun vmbo-vestigingen subsidie aanvragen voor het inrichten van doorstroomprogramma’s van het vmbo naar het mbo of het havo. Demissionair minister Bussemaker en demissionair staatssecretaris Dekker stellen hiervoor in het kader van het actieplan gelijke kansen extra geld beschikbaar. Doel is om gelijke kansen en soepele overgangen in het onderwijs te bevorderen.

De doorstroomprogramma’s vmbo-mbo en vmbo-havo zijn bedoeld voor vmbo-leerlingen die volgens hun school extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben bij de overgang naar vervolgonderwijs. Het gaat daarbij vooral om leerlingen die vanuit hun omgeving tijdens hun schoolloopbaan minder vanzelfsprekend hulp vanuit economisch, sociaal en cultureel perspectief tot hun beschikking hebben (gehad) om hun mogelijkheden zo goed mogelijk te ontplooien. Meer informatie over het beleidskader, de aanvraagprocedure en –formulieren vindt u op de website van DUS-i.

Van praktijkonderwijs naar mbo

Tekst

Een selecte groep leerlingen in het praktijkonderwijs kan een kwalificerende beroepsopleiding volgen door samenwerking tussen scholen voor praktijkonderwijs en het Startcollege. Hierdoor hebben ze een betere startpositie op de arbeidsmarkt en kunnen ze eventueel doorstromen naar een vervolgopleiding.

Nuttige documentatie

Van vso naar mbo

Tekst

Van vso naar mbo

Intergrip

Tekst

Het digitale systeem Intergrip monitort de overstap van vo-leerlingen naar het mbo, inclusief de acties als leerlingen niet starten op het mbo.

Schoolloopbaancoach

Tekst

Leerlingen die niet goed weten wat ze moeten doen voor de overstap naar mbo, kunnen hulp krijgen van een schoolloopbaancoach.

Memo ongediplomeerd

Tekst

Het voortgezet onderwijs heeft de taak alles te doen om leerlingen gediplomeerd uit te laten stromen. Pas als meerdere interventies niet het gewenste succes hebben gehad, wordt overwogen om de leerling ongediplomeerd van school te laten gaan.

Nuttige documentatie