Naar arbeid

Scholen, gemeenten en werkgevers werken samen om jongeren een arbeidsplek te bieden.

Actueel Nieuws

222 jongeren leren op de werkvloer dankzij de TOP Academie

november 2017

Meer MBO’ers aan de bak door TOP Academie. 222 jongeren leren op de werkvloer. Zo wordt de kwaliteit van het onderwijs steeds beter en komen er meer Rotterdamse jongeren met een diploma van school af.

Scholen kunnen zelf leerlingen in dienst nemen

oktober 2017

In de film die in opdracht van de VO-raad is gemaakt op de praktijkschool van de Almeerse Scholengroep een portret van Odilly (20 jaar) die leerlingen instructie geeft in het bedienen van de heftruck. Odilly is oud-leerling van de praktijkschool en in het kader van de banenafspraak nu in loondienst op zijn oude school.

Schakelen van School naar Werk en het vervolg

juni 2017

Het afgelopen voorjaar zijn 7 regionale voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd “Schakelen van School naar Werk”.  Bijna 650 collega’s vanuit vso en pro bezochten deze bijeenkomsten. Staatssecretaris Jetta Klijnsma opende in Rotterdam de gehele reeks; een video opname van het interview met haar opende de overige 6 bijeenkomsten. Lees meer

Tienpuntenplan Banenafspraak aangeboden aan Tweede Kamer

mei 2017

Ondernemers willen minder bureaucratie bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Daarnaast moet er meer aandacht komen voor jongeren die nu vanuit het speciaal onderwijs vaak thuis komen te zitten.’ Dat schrijven werkgeversorganisaties MKB-Nederland, LTO Nederland en VNO-NCW in een tienpuntenplan dat vandaag wordt aangeboden aan de nieuwe Tweede Kamer. Het plan is gebaseerd op de praktijkervaringen van ondernemers de afgelopen twee jaar met de zogeheten ‘Banenafspraak’.

Een klein wonder!
Volgens Aart van der Gaag, die de uitvoering van de Banenafspraak aanjaagt namens de organisaties, is het eigenlijk een ‘klein wonder’ dat, ondanks alle Kafkaëske toestanden, er al zoveel mensen aan de slag konden in het bedrijfsleven de afgelopen twee jaar. “Nu werken alle 35 arbeidsmarktregio’s en 388 gemeentes op een verschillende manier waardoor werkgevers in de ene regio compleet anders worden behandeld dan pakweg 30 km verderop. Alleen door te zorgen voor 1-loket en overal dezelfde aanpak kan meer voortgang worden geboekt. Overheidsregelingen die het mogelijk moeten maken dat deze mensen aan het werk komen moeten worden gestroomlijnd,” aldus Van der Gaag.

Jongeren dreigen buiten de boot te vallen
In het tienpuntenplan wordt verder extra aandacht gevraagd voor jongeren. Nu is het soms voor gemeentes namelijk ‘niet lonend’ om hen aan de slag te helpen. Ze hebben vaak immers nog geen recht op een uitkering. Hierdoor belanden zij na afloop van bijvoorbeeld het speciaal onderwijs ‘thuis op de bank’. Juist voor deze groep is een baan belangrijk om een goede start te kunnen maken in de samenleving. Ondernemers willen dat graag bieden, maar daar is een sluitende aanpak tussen school en arbeidsmarkt voor nodig. Ook moeten de jongeren in aanmerking komen voor hetzelfde ondersteuningspakket vanuit de gemeente. “Ook groepen die nu net buiten de Banenafspraak vallen kunnen door ondernemers aan een baan worden geholpen als zij in aanmerking komen voor deze ondersteunende middelen,” aldus Van der Gaag.

Achtergronden
Doel van de Banenafspraak is tot 2026 100.000 extra banen in het bedrijfsleven (en 25.000 bij de overheid) voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2015 realiseerden ondernemers hiervan al 15.600 banen. De cijfers over 2016 volgen deze zomer, maar de verwachting is dat het target van het bedrijfsleven wederom ruim wordt gehaald. Lees hier het Tienpuntenplan.

'We kunnen arbeidsgehandicapten niet meer helpen'

april 2017

In het hele land slaan 232 wethouders alarm. Ze waarschuwen dat er door de bezuinigingen mensen met een beperking thuis komen te zitten. In een manifest, in handen van EenVandaag, gericht aan de nieuwe Tweede Kamer en de informateur, stellen de wethouders Werk en Inkomen dat er 400 miljoen extra nodig is om de zwakkeren van de arbeidsmarkt te begeleiden en ondersteunen naar werk. Lees meer

Duizenden banen voor kwetsbare jongeren

februari 2017

Het kabinet, gemeenten en UWV willen in twee jaar tijd 28.500 jongeren die op eigen kracht niet aan de slag kunnen komen aan een baan helpen. Dat zijn er bijna een kwart (5500) meer dan eerder gedacht. Het eerste jaar is net achter de rug en is zeer succesvol verlopen. Daardoor zijn de ambities naar boven bijgesteld. Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag gezegd in Utrecht tijdens de opening van de WerkWeek Matchen op werk voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Lees meer

Ferrofix, scholen en gemeente ondertekenen jongerenakkoord Top Academie

februari 2017

Op woensdag 1 februari 2017  is het jongerenakkoord Top Academie ondertekend door Ron Broeders (directeur Ferrofix), wethouder Hugo de Jonge (gemeente Rotterdam), Jack de Jong (Albeda College), Jacqueline Bevaart (CVO), Jamie Visser (LMC PrO) en Els Nagtegaal (A.J. Schreuderschool, De Regenboog).

Rinske Post en Mira Groeneveld van Learn2Work organiseerden op deze dag samen met de gemeente Rotterdam het Symposium TOP Academie Techniek. Bekijk een impressie van deze middag en meer informatie over de inhoud van de TOP Academie Techniek en andere succesvolle TOP Academies. Zie ook: het filmpje ‘Top Academie Techniek’.

Convenant arbeidstoeleiding

Tekst

In de regio Rijnmond hebben de scholen voor vso en praktijkonderwijs (pro) het convenant arbeidstoeleiding ondertekend. De gezamenlijke ambitie is dat alle jongeren een passende duurzame werkplek vinden. De scholen wisselen kennis uit, delen contacten met potentiële werkgevers en stageplaatsen, en investeren actief in samenwerking met gemeenten, werkgevers en overige stakeholders, zie ook: artikel ROM

Als uw schoolbestuur ook wil aansluiten bij dit convenant, dan kunt u contact opnemen met Loek Montulet.

Convenant

Werkgroepen

Tekst

Er zijn werkgroepen gemaakt voor de thema’s van het convenant:

  1. Gezamenlijke planvorming en ontwikkeling over school- en bestuursgrenzen
  2. Uitstroommonitor pro en vso
  3. Effectieve methodieken en bestanddelen
  4. Realiseren/optimaliseren van de samenwerking met de externe stakeholders
  5. Gezamenlijk opleiden met de werkgevers

Concept samenstelling werkgroepen

Innovatiecommissie

Tekst

Binnenkort meer informatie over de innovatiecommissie.

Jongerenakkoorden

Tekst

Rotterdam gaat de strijd aan met jeugdwerkloosheid door jongeren concreet aan de slag te helpen. Veel jongeren hebben geen startkwalificatie of hebben een diploma dat niet aansluit bij wat op de arbeidsmarkt gevraagd wordt. Door werkgever en onderwijs samen te brengen, ontstaat een win-win situatie: gegarandeerde plekken voor jongeren met de skills waar de werkgever naar op zoek is. Meer informatie: www.rotterdam.nl/jongerenaandeslag

Zie ook Actueel nieuws: Ferrofix, scholen en gemeente ondertekenen jongerenakkoord Top Academie

Video

Video