Marieke Dekkers

  • E-mail: collegevanbestuur@koersvo.nl
  • Functie: lid College van Bestuur
  • Opleiding: * PABO, Hogeschool Windesheim, Almelo, * Orthopedagogiek, Radboud Universiteit, Nijmegen, * MME, TiasNimbas, Utrecht

‘Passend onderwijs maak je samen! De in Koers VO gerealiseerde doorzettingskracht bij thuiszitters is een voorbeeld van durf van schoolbesturen; ze leveren een stukje autonomie in voor het hogere doel: een dekkend netwerk voor leerlingen.’