Jaco van den Berg

  • E-mail: vandenberg@koersvo.nl
  • Functie: controller
  • Opleiding: HBO Accountancy, Leidse Onderwijsinstellingen

‘Een goede financiële bedrijfsvoering in het onderwijs is geen doel maar een middel om voor iedere jongere passende ondersteuning te bieden in zijn onderwijsloopbaan. Koers VO wil de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk inzetten en ik ben blij daarin een rol te mogen hebben.’