Anneke van der Harst

  • E-mail: vanderharst@koersvo.nl
  • Functie: medewerker expertisepool
  • Opleiding: * Rijks Pedagogische Academie Utrecht, * Seminarie voor Orthopedagogiek: acte speciaal onderwijs, * Training Middle Management non-profit, Fontys Hogeschool, * Training tot coach in het onderwijs, LBVO

“Alles wat je aandacht geeft groeit”
In het begeleiden van leerlingen met een fysieke beperking of (chronische) ziekte vind ik het belangrijk om samen met alle betrokkenen te kijken naar de mogelijkheden en daarmee aan de slag te gaan.