Bijeenkomsten 2018-2019

In onderstaand overzicht vindt u de bijeenkomsten die door Koers VO georganiseerd worden: plaatsingsoverleggen, bijeenkomsten voor ondersteuningscoördinatoren/intern begeleiders en directies, workshops en ervaringsmiddagen.

Bijeenkomsten per doelgroep

Nuttige documentatie

Toelichting

Tekst

Indeling in doelgroepen
Het overzicht is ingedeeld in de doelgroepen: plaatsingsbevoegden, ondersteuningscoördinatoren/intern begeleiders, directies en bpo (begeleiders passend onderwijs). Daarnaast is bij de directies onderscheid gemaakt in directies vmbo/mavo, havo, vwo, gymnasium en directies vo praktijkonderwijs, vmbo (bb) en vso praktijkonderwijs. Deze laatste groep komt namelijk ook bij elkaar voor Platform LINK.
Voor de verantwoordingsochtenden/middagen is ook een indeling gemaakt in directies van brede scholengemeenschappen (brede sg) en directies per onderwijsniveau (vmbo, mavo, havo, etc.).

Indeling in subregio’s
Relatief nieuw is dat er een indeling is gemaakt in subregio’s. Om te weten in welke subregio uw school is ingedeeld, zie: https://www.koersvo.nl/indeling-in-subregios/. In het overzicht ziet u ook welke Koersconsulent bij uw school hoort. N.B. De vso3-scholen zijn niet ingedeeld bij een subregio.

Website
U kunt alle bijeenkomsten ook vinden op onze website, www.koersvo.nl/agenda. Indien reeds bekend, wordt de locatie vermeld.

Uitnodiging en aanmelden
Voor de meeste van de bijeenkomsten wordt u verzocht zich aan te melden. Dit staat ook in de uitnodiging die u per mail van ons ontvangt.

Mocht u vragen hebben over onze bijeenkomsten, dan kunt u contact met ons opnemen via 010-4842576 of info@koersvo.nl.