Indeling in subregio’s

Koers VO een aantal bijeenkomsten in subregio’s. In onderstaand overzicht ziet u bij welke subregio uw school is ingedeeld en wie uw Koersconsulent is. N.B. De vso3-scholen zijn niet ingedeeld bij een subregio.

Koers VO-scholen ingedeeld in subregio's

Nuttige documentatie