Bijeenkomsten 2019-2020

In onderstaand overzicht vindt u de bijeenkomsten die door Koers VO georganiseerd worden: bijeenkomsten voor ondersteuningscoördinatoren/intern begeleiders en directies, plaatsingsoverleggen, trainingen en ervaringsmiddagen.

Overzicht per doelgroep

Nuttige documentatie

Toelichting

Indeling in doelgroepen
Het overzicht is ingedeeld in de doelgroepen: ondersteuningscoördinator vo (oco), intern begeleider vso (ib), directie (dir vo, vso3, vso4), plaatsingsbevoegde/intaker en mentor.

Koers VO organiseert ook bijeenkomsten voor een bredere doelgroep. Voor de ervaringsmiddag worden naast de ondersteuningscoördinatoren, ook begeleiders passend onderwijs (bpo’ers), leden van het schoolondersteuningsteam en onderwijsondersteunend personeel (OOP) uitgenodigd.

Indeling in noord en zuid
Voor een aantal bijeenkomsten is een indeling gemaakt in noord (subregio’s Lansingerland, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Nieuwerkerk a/d IJssel, Lekkerkerk en wijken van Rotterdam-Noord) en zuid (subregio’s Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk en wijken van Rotterdam-Zuid).

Website
U kunt alle bijeenkomsten ook vinden in de agenda. Indien reeds bekend, wordt het tijdstip en de locatie vermeld.

Uitnodiging en aanmelden
Voor een aantal van de bijeenkomsten wordt u verzocht zich aan te melden. Dit staat ook in de uitnodiging die u per mail van ons ontvangt.

Mocht u vragen hebben over onze bijeenkomsten, dan kunt u contact met ons opnemen via 010-4842576 of info@koersvo.nl.