Oog voor jou

  • Datum: 04-03-2020
  • Tijd: 13:00

Interactieve bijeenkomst geoorloofd verzuim voor onderwijsprofessionals: bovenbouw PO en onderbouw VO.

“Oog voor jou” staat voor leerlingen die met (enige) regelmaat worden ‘ziek’ gemeld. Vaak een voorteken voor ongeoorloofd verzuim en mogelijk een thuiszitter in de toekomst.
Samen hebben we oog voor deze leerlingen en denken we na over preventie mogelijkheden.

Koers VO, PPO RotterdamĀ enĀ de gemeente Rotterdam organiseren samen een bijzondere en interactieve bijeenkomst op 4 maart voor de scholen op Noord en 25 maart voor de scholen op Zuid.

Meld je nu aan via dit formulier.