Oog voor jou

  • Datum: 25-03-2020
  • Tijd: 13:00

Interactieve bijeenkomst geoorloofd verzuim voor onderwijsprofessionals: bovenbouw PO en onderbouw VO.

“Oog voor jou” staat voor leerlingen die met (enige) regelmaat worden ziek gemeld. Vaak een voorteken van ongeoorloofd verzuim en mogelijk een thuiszitter in de toekomst.
Samen hebben we oog voor deze leerlingen en denken we na over preventie mogelijkheden.

PPO Rotterdam, de gemeente Rotterdam en Koers VO organiseren samen een bijzondere en interactieve bijeenkomst op 4 maart voor de scholen op Noord en 25 maart voor de scholen op Zuid.

Meld je nu aan via dit formulier.