Ervaringsmiddag over epilepsie, diabetes en eetstoornissen

  • Datum: 03-06-2019
  • Tijd: 14:00

voor bpo’ers, ondersteuningscoördinatoren/intern begeleiders en jeugdverpleegkundigen